Latinsk navn: Gonepteryx rhamni
Engelsk navn: Brimstone
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Hvidvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Citronsommerfuglene ses ofte meget tidligt om foråret, fordi de voksne sommerfugle overvintrer i naturen. De kommer frem, når den første forårssol får temperaturen i skovene til at stige. Citronsommerfuglene er ret udbredte i Danmark, fordi de strejfer meget rundt.

Kendetegn
Hannen er let at kende på sin kraftige gule farve, mens hunnen er mere hvidgul og kan minde om en kålsommerfugl. Både han og hun har en orange plet midt på vingerne.

Føde
Den voksne citronsommerfugl lever især af nektar, men larven lever udelukkende af blade fra tørstetræet. Citronsommerfuglen yngler derfor i områder, hvor tørstetræet vokser.

Citronsommerfugl - Gonepteryx rhamni - Brimstone
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Vingefang: 5,5-6 cm
  • Parring: April-juni
  • Larvetid: 4 uger
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Citronsommerfuglene suger nektar fra mange forskellige slags blomster. Om foråret foretrækker de gule blomster som mælkebøtte. Senere på året foretrækker de i sær violette blomster.