Latinsk navn: Branta canadensis
Engelsk navn: Canada Goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark er canadagåsen en almindelig træk- og vintergæst fra de andre skandinaviske lande. Canadagæs færdes oftest i flokke på helt op til 1000 gæs. I Danmark er der kun få ynglende par.

Kendetegn
Canadagåsen er brun med et lysere bryst samt sort næb, hoved og hals. Andre kendetegn er det hvide hagebånd eller kindpletter. De to køn er ens. Canadagåsen er den største gås i Danmark.

Føde
Canadagæs spiser planter, som den finder ved at græsse på enge og marker, samt vandplanter. Canadagæs træffes derfor oftest ved opdyrket jord samt ved søer, åer og lavvandede fjorde. En stor flok canadagæs kan hurtigt gøre skade på markafgrøder.

Fakta
  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 150-180 cm
  • Længde: 95 cm
  • Vægt (han): 4,7-5 kg
  • Vægt (hun): 4,3-4,5 g
  • Max levealder: 27 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-30 dage
  • Ungetid: 40-48 dage
Vidste du det?
Canadagæs blev importeret til Europa fra Canada, hvilket er grunden til, at der dag er en stor ynglebestand i Nordeuropa. Canadagæs spiser vintersæd fra markerne, hvilket skaber problemer i landbruget. Den er uønsket i Danmark, og det er tilladt at jage canadagæs fem måneder om året.
Canadagås - Branta canadensis - Canada Goose