Blå mosaikguldsmed

afJørgen Steen

Latinsk navn: Aeshna cyanea
Engelsk navn: Southern Hawker
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Mosaikguldsmede

Den blå mosaikguldsmed er udbredt over hele landet. Den lever og yngler ved lune, stillestående vande, fx små damme. Hunnen fastgør æggene til vandplanter eller lægger dem i den fugtige vandbred. Nymferne lever i vandet.

Kendetegn
Begge køn har en mørk bagkrop. Hannen har gule, grønne og blå aftegninger, mens hunnen kun har grønne. De to bageste led er blå hos hannen, hvilket gør, at man kan kende den fra andre guldsmede. Blå mosaikguldsmed har fire let gullige, men klare vinger. Nymfens kropsbygning ligner de voksne guldsmedes.

Føde
Blå mosaikguldsmed er et rovdyr, der æder flyvende insekter samt haletudser. Nymfen tager forskellige vandlevende insekter.

Blå mosaikguldsmed - Aeshna cyanea - Southern Hawker
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op  til 75 mm
  • Vingefang: Op til 110 mm
  • Parring: Juni-oktober
  • Nymfetid: 1-2 år
  • Nymfelængde: op til 45 mm
Vidste du det?
De voksne blå mosaikguldsmede flyver i juni-oktober. De er de danske guldsmede, som flyver senest på året. De kan ofte ses langt fra vandet, hvor de jager.