Latinsk navn: Libellula depressa
Engelsk navn: Broad Bodied Chaser
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Libellulidae

Blå libel er almindeligt udbredt over det meste af landet, dog mere spredt vestpå. Den lever ved små søer, damme og vandhuller. Hannen sidder ofte på en gren eller kvist og holder øje med mulige byttedyr eller andre guldsmede, der er trængt ind på dens territorium. Flyvetiden for blå libel er maj-juni.

Kendetegn
Blå libel er opkaldt efter den voksne hans brede, blå bagkrop. Hos hunnen er bagkroppen lysebrun. Både hannen og hunnen har en mørkebrun forkrop. Begge køn har mørke felter ved vingerødderne og gule sidepletter på bagkroppen. Blå libel har fire klare vinger.

Føde
Blå libel er både som larve og voksen et rovdyr, der æder andre insekter.

Blå libel - Libellula depressa - Broad Bodied Chaser
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 48 mm
  • Vingefang: Op til 80 mm
  • Parring: Maj-juni
  • Nymfetid: 1-2 år
  • Nymfelængde: Ca. 35 mm
Vidste du det?
De unge, nyudviklede hanner har en lysebrun bagkrop. Først efter ca. 10 dage får de den voksne hans karakteristiske blå farve.