Almindelig søvårflue

afJørgen Steen

Latinsk navn: Limnephilus rhombicus
Engelsk navn: Common Caddis Fly
Klasse: Insekter
Orden: Vårfluer
Familie: Limnephilidae

Almindelig søvårflue er udbredt i hele Danmark. Den lever ved vandhuller, søer og åer med mange vandplanter. Vårfluen ses i naturen maj-oktober. Den er mest aktiv om aftenen og om natten. Hunnen fastgør sine æg til vandplanter eller lægger dem i klumper på vandet. Efter ca. 2 uger kommer larverne frem.

Kendetegn
Den almindelige søvårflue er oftest gulbrun eller rødbrun. Forvingerne er smalle og har mørke aftegninger samt en karakteristisk lys plet. Bagvingerne er brede og lyse. Vingerne er behårede. Søvårfluens antenner er omtrent lige så lange som kroppen.

Føde
De voksne vårfluer tager sjældent føde tiul sig. De kan dog suge dug eller nektar op med sugesnablen. Larverne æder forskellige vandplanter og alger.

Almindelig søvårflue - Limnephilus rhombicus - Common Caddis Fly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 25 mm
  • Vingefang: Op til 36 mm
  • Parring: Maj-juni
  • Puppetid: ca. 2 uger

Larve
  • Længde: Ca. 2,5 cm
Vidste du det?
Søvårfluelarven lever på bunden og kan ses året rundt i vådområder. Larven bygger sig et hus af forskellige materialer som snegle, skaller, sten, sandkorn og plantedele. Der er stor forskel på, hvordan larvernes huse ser ud. Nogle vårfluelarver lever også frit i vandet. (Se larve)