Latinsk navn: Panorpa communis
Engelsk navn: Common Scorpionfly
Klasse: Insekter
Orden: Netvinger
Familie: Typiske skorpionfluer  

Almindelig skorpionflue er udbredt overalt i Danmark. Den findes især i skovbryn og i krat. Skorpionfluen opholder sig mest i halvskygge mellem småbuske og urter.

Kendetegn
Almindelig skorpionflue kendes mest på hannens sidste led på bagkroppen, der har form som en tang og kan minde om halen på en skorpion. Vingerne er klare med mørke bånd på tværs. Hovedet er forlænget nedad med en lang snude.

Føde
Almindelig skorpionflue spiser både insekter samt nektar og pollen fra blomsterplanter. Den foretrækker larver og døde eller halvdøde insekter. Larven, som lever i jorden, spiser især døde insekter og andre smådyr.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 15-20 mm
  • Vingefang 25-35 mm
  • Parring: Maj-juni
  • Æg: Små ægklumper i jorden
  • Larven overvintrer
Vidste du det?
Skorpionfluerne er nogle af de ældst kendte insektarter i verden. De lever stadig som for 250 millioner år siden. Man mener, at mange andre insektarter nedstammer fra disse gamle skorpionfluer.
Almindelig skorpionsflue - Panorpa communis - Common Scorpionfly