Latinsk navn: Chrysoperla
Engelsk navn: Green Lacewing
Klasse: Insekter
Orden: Netvinger
Familie: Guldøjer

Almindelig guldøje træffes overalt i Danmark i skove, krat, parker og haver. Om foråret ser vi ofte guldøjerne komme frem i vore huse, fordi de overvintrer indendørs.

Kendetegn
Almindelig guldøje er et spinkelt lysegrønt insekt med klare vinger. Den kendes på farven, på vingerne, på de fremadrettede antenner og på de store guldglinsende øjne. Almindelig guldøje tilhører den gruppe af insekter, vi kalder netvinger.

Føde
Almindelig guldøje er både rovdyr og planteæder. Den spiser små insekter, men også pollen og nektar fra blomster. Guldøjens larve er et glubsk rovdyr, som spiser masser af bladlus.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 26-29 mm.
  • Parring: April-august
  • Længde, larve: 7 mm
  • Max levealder: 2 år
Vidste du det?
Almindelig guldøje overvintrer som voksen. De søger ofte ind i udhuse og på lofter, hvor de kan overvintre i stort tal. Om vinteren er guldøjerne rødbrune. Næste forår kommer guldøjerne atter frem. De har nu fået deres grønne farve igen.
Almindelig guldøje - Chrysoperla - Green Lacewing