Latinsk navn: Vespula vulgaris
Engelsk navn: Common Wasp
Klasse: Insekter
Orden: Årevinger
Familie: Gedehamse

Almindelig gedehams kaldes også for hveps. Den findes overalt i Danmark. Den almindelige gedehams lever i et 1-årigt samfund, som grundlægges af en dronning, der har overvintret. Hvepseboet, som bygges af en slags papir, kan blive lige så stort som en fodbold og det kan rumme over 5.000 gedehamse.

Kendetegn
Gedehamsene kendes især på deres tværstribede gule og sorte bagkrop. Hovedet er sort og gult. Antennerne er sorte og længst hos hannerne.

Føde
De voksne gedehamse lever af saft fra forskellige planter og frugter, især søde sager. Larverne spiser forskellige insekter, som de fodres med af de voksne gedehamse. De voksne har først tygget føden for larverne.

Almindelig gedehams - Vespula vulgaris - Common Wasp
Fakta
Vidste du det?
Almindelig gedehams er frygtet for sit stik. De sværmer mest i august, når der ikke udklækkes flere larver. I september, dør de, bortset fra dronningen, som overvintrer. Gedehamse kan stikke flere gange, men bier kan kun stikke én gang.