Latinsk navn: Anabolia nervosa
Engelsk navn: Caddisfly
Klasse: Insekter
Orden: Vårfluer
Familie: Anabolia

Å-vårfluen lever især ved åer og vandløb med stille strømmende vand. Den er almindelig i hele Danmark. Larverne lever i vandløb, med vandplanter på bunden. De voksne å-vårfluer sværmer i sensommeren.

Kendetegn
Den voksne å-vårflue er ca. 3 cm lang. Kroppen og de lange antenner er mørkebrune. Forvingerne er brune, lidt lysere end kroppen. Bagvingerne er lyse og næsten gennemsigtige. Som andre vårfluer, kan å-vårfluer kendes på, at de har små hår på vingerne. Larven bygger sit hus større i takt med, at den vokser.

Føde
Larven er planteæder. Føden består af alger og forskellige vandplanter. De voksne vårfluer lever af nektar fra blomsterplanter.

Å-vårflue - Anabolia nervosa - Caddisfly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Ca. 3 cm
  • Vingefang: 6 cm
  • Parring: Maj-juni
  • Puppetid: Ca. ? uger

Larve
  • Længde: 2 cm. Larvetid: ?
Vidste du det?
Selv om voksne vårfluer ligner hinanden, er deres levevis alligevel meget forskellig. Nogle vårfluelarver, som spiser planter, bygger huse af plantedele eller sten, som de lever i. Andre vårfluelarver er glubske rovdyr, som lever frit i vandet.(Se larve)