Latinsk navn: Pollachius pollachius
Engelsk navn: Pollack
Klasse: Fisk
Orden: Torskefisk
Familie: Torsk

Lubben findes i de danske farvande indtil Øresund og bælterne, men den gyder normalt kun i den nordlige del af Nordsøen. Lubben lever både ved bunden og i de frie vandmasser nær kysten indtil 200 meters dybde. Fisken foretrækker hård bund med klipper og ret kraftig strøm. Lubberne samles i stimer inden gydevandringerne.

Kendetegn
Lubber har et kraftigt underbid, spidse tænder og store øjne. Fiskens farver varierer alt efter omgivelserne, men de er ofte brunlige eller grønlige med gullige mønstre og pletter. Ryggen er mørk og bugen er hvid. Lubbens sidelinie buer kraftigt over brystfinnen.

Føde
Lubberne lever af småfisk, små blæksprutter, krebsdyr, orme og bløddyr.

Lubbe - Pollachius pollachius - Pollack
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 150 cm
  • Vægt: Op til ca. 20 kg
  • Æg: 100.000-200.000
  • Gyder: Februar-april
  • Max levealder: ?
Vidste du det?
Lubber gyder i de frie vandmasser på 0-100 meter dybt vand med en temperatur på 8-10 grader. Både æggene og ynglen flyder frit i vandet. De små lubber lever nær kysten i småstimer. Først efter 2-3 år trækker fiskene ud på dybere vand.