Latinsk navn: Pungitius pungitius
Engelsk navn: Ninespine stickleback
Klasse: Fisk
Orden: Hundestejle
Familie: Hundestejle

Nipigget hundestejle er en almindelig fisk i Danmark. Den lever langs kyster samt i brakvand, søer, moser, grøfter og vandløb. Hundestejler gyder dog i ferskvand. Hannen forsvarer sit territorium og reden i yngletiden.

Kendetegn
Den nipiggede hundestejle kan have 7-12 pigge på ryggen, men normalt har den 9 samt 2 pigge på bugen. Hundestejlen er slank og sølvskinnende med en brun eller grøn ryg samt sorte striber på siderne. Bugen er lys. I yngletiden bliver hannens bug og strube dog mørkere og brystfinnerne rødlige.

Føde
Den nipiggede hundestejler æder forskellige smådyr som dafnier, tanglopper, krebsdyr, vandinsekter og fiskeyngel.

Hundestejle, nipigget - Pungitius pungitius - Ninespine stickleback
Fakta
Vidste du det?
Hundestejler har ikke skæl ligesom mange andre fisk. I stedet har både den trepiggede hundestejle og den nipiggede hundestejle benplader, der delvist dækker kroppen.