Latinsk navn: Myoxocephalus scorpius
Engelsk navn: Sculpin
Klasse: Fisk
Orden: Ulkefisk
Familie: Ulke

Almindelig ulk er meget udbredt i alle danske farvande, især på lavt vand. Ulken er en bundfisk, der foretrækker at leve mellem tang og mudder. Den svømmer ret dårligt, og den ligger ofte helt stille på lur efter byttedyr eller svømmer langsomt frem og tilbage. Almindelig ulk kan ses hele året.

Kendetegn
Den almindelige ulk har et stort, bredt hoved med en meget stor mund samt pigge og benknuder. Den har desuden meget kraftige pigstråler i finnerne. Ulken er normalt grøn, brunlig eller brungul. I parringstiden er hannens bug dog rødlig med hvide pletter.

Føde
Ulken er nærmest altædende, men den tager især små krebsdyr, småfisk, fiskeyngel og fiskerogn.

Almindelig ulk - Myoxocephalus scorpius - Sculpin
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 60 cm, normalt dog kun op til ca. 25-30 cm.
  • Vægt: ?
  • Æg: Op til 2500-3000
  • Gyder: Vinter-forår
  • Levealder: ?
Vidste du det?
Den almindelig ulk parrer sig om vinteren. Hannen holder hunnen fast, mens parringen foregår. Hunnen lægger efterfølgende sine æg i klumper på havbunden på lavt vand. Hannen bevogter æggene, indtil de klækkes efter ca. 5 uger.