Latinsk navn: Labrus bimaculatus
Engelsk navn: Deep snouted pipefish
Klasse: Fisk
Orden: Nålefinnede fisk
Familie: Nålefisk

Den almindelige tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre farvande. Den lever ofte langs kyster eller ved strandkanten, hvor vanddybden ikke er over 20 meter. Tangnålen lever mellem tang, ålegræs og anden vegetation, hvor den står helt stille lodret i vandet, mens den venter på et bytte. Tangnålen svømmer ikke særligt godt.

Kendetegn
Tangnålen er en lille, langstrakt fisk, men en meget lang, tynd, rørformet snude eller mund. Fisken har til forskel fra andre nålefisk finner. Tangnålen er oftest stribet brun og grøn, men den kan skifte farve og tilpasse sig omgivelserne.

Føde
Almindelig tangnål suger vand ind gennem munden, hvor vandlopper, små krebsdyr, fiskelarver og fiskeyngel filtreres fra og ædes.

Almindelig tangnål - Syngnathus typhle - Deep snouted pipefish
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 35 cm (hunnen er noget større end hannen)
  • Vægt: ?
  • Æg: 100-700
  • Gyder: I sommerhalvåret
  • Max levealder: 3 år
Vidste du det?
De almindelige tangnåle har en særlig ynglepleje, hvor det er hannen, der bærer og ruger æggene. Hunnen lægger vha. et langt rør sine æg i hannens rugepose. Her bliver æggene befrugtet og udruget i løbet af ca. 1 mdr. I den første tid kan ungerne også søge beskyttelse i hannens rugepose.