Af Jørgen Steen

Vandkær

Latinsk navn: Hydrophilus piceus
Engelsk navn: Water Scavenger
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Vandkærer

Vandkæren findes spredt i størstedelen af Danmark, hvor den lever i mindre vandhuller med rent vand og mange planter.

Kendetegn
Vandkær er en stor og kraftig bille. Kroppen er blank og sort med et grønligt skær. Billen har seks ben og fire dækvinger. Vandkærens følehorn er rødgule.

Føde
Vandkæren lever af planteføde, mens larverne er rovdyr, der æder snegle og andre vandlevende smådyr.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 34-47 mm
Larvelængde: 60 mm

Vidste du det?

Stor vandkær er Danmarks næststørste bille.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
Længde: 34-47 mm
Larvelængde: 60 mm

Vidste du det?

Stor vandkær er Danmarks næststørste bille.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.