Skip to main content
Af Jørgen Steen

Tømmermand

Latinsk navn: Acanthocinus aedilis
Engelsk navn: Timberman
Tysk navn: Zimmermannsbock
Svensk navn: Större timmerman
Norsk navn: Tømmermann
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Træbukke

Tømmermand er ikke et særligt udbredt insekt i Danmark, fordi den kun lever, hvor der er fyrretræer og kun lægger æg i træer, der er gået ud. Der findes flest tømmermænd i Nord- og Vestjylland samt på Nordsjælland og på Bornholm.

Kendetegn
Tømmermandens antenner er for hannens vedkommende 3-5 gange længere end kroppen, og hunnens antenner 1,5-2 gange længere.

Føde
Tømmermandens larve lever af fyrretræets ved, som den graver gange i. Da den ikke angriber levende træer, betragtes den ikke som et egentligt skadedyr. De voksne tømmermænd lever sandsynligvis af saft fra træerne.

 • Tømmermand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Tømmermand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Skoven
  • Størrelse: 1,5-2 cm
  • Formering: Æg

  Vidste du det?

  Hunnen lægger sine æg lige efter parringen. Hun borer sin lange læggebrod ind i barken på døde fyrretræer eller træstubbe. Larven æder af træet og forpupper sig sent på sommeren. Den overvintrer i træet og kravler frem som voksen næste forår.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven
  • Størrelse: 1,5-2 cm
  • Formering: Æg

  Vidste du det?

  Hunnen lægger sine æg lige efter parringen. Hun borer sin lange læggebrod ind i barken på døde fyrretræer eller træstubbe. Larven æder af træet og forpupper sig sent på sommeren. Den overvintrer i træet og kravler frem som voksen næste forår.

  Aktivitetsark

  Læs om tømmermand
  Tømmermand print
  Tømmermand læs og skriv
  Tømmermand mal og gæt
  Tømmermand tegn