Af Jørgen Steen

Tømmermand

Latinsk navn: Acanthocinus aedilis
Engelsk navn: Timberman
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Træbukke

Tømmermand er ikke et særligt udbredt insekt i Danmark, fordi den kun lever, hvor der er fyrretræer og kun lægger æg i træer, der er gået ud. Der findes flest tømmermænd i Nord- og Vestjylland samt på Nordsjælland og på Bornholm.

Kendetegn
Tømmermandens antenner er for hannens vedkommende 3-5 gange længere end kroppen, og hunnens antenner 1,5-2 gange længere.

Føde
Tømmermandens larve lever af fyrretræets ved, som den graver gange i. Da den ikke angriber levende træer, betragtes den ikke som et egentligt skadedyr. De voksne tømmermænd lever sandsynligvis af saft fra træerne.

  • Tømmermand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
    Tømmermand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

  • Levesteder: Skoven
  • Størrelse: 1,5-2 cm
  • Formering: Æg

Vidste du det?

Hunnen lægger sine æg lige efter parringen. Hun borer sin lange læggebrod ind i barken på døde fyrretræer eller træstubbe. Larven æder af træet og forpupper sig sent på sommeren. Den overvintrer i træet og kravler frem som voksen næste forår.

Fakta

  • Levesteder: Skoven
  • Størrelse: 1,5-2 cm
  • Formering: Æg

Vidste du det?

Hunnen lægger sine æg lige efter parringen. Hun borer sin lange læggebrod ind i barken på døde fyrretræer eller træstubbe. Larven æder af træet og forpupper sig sent på sommeren. Den overvintrer i træet og kravler frem som voksen næste forår.

Aktivitetsark

Læs om tømmermand
Tømmermand læs og skriv
Tømmermand mal og gæt
Tømmermand tegn

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.