Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hestesko vandnymfe

Latinsk navn: Coenagrion puella
Engelsk navn: Common coenagrion
Tysk navn: Hufeisen-Azurjungfer
Svensk navn: Ljus lyrflickslända
Norsk navn: Sørblåvannnymfe
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Corduliidae

Hestesko-vandnymfe er almindeligt udbredt i det meste af landet. Den lever i store antal ved søer og vandhuller med en kraftig plantevækst samt ved langsomt strømmende vandløb. Yngler gerne i små havedamme. Flyvetiden for hestesko-vandnymfer er maj-august. 

Kendetegn
Hannen er blå med sorte mønstre, og kan kendes på den lille "hestesko", der ses på andet bagkropsled. Hunnen kan enten være gulgrøn eller blå med sorte aftegninger. Begge køn har fire vinger, der i hvile holdes samlet over kroppen.

Føde
Hestesko-vandnymfen jager forskellige mindre flyvende insekter. Larven lever af smådyr som krebsdyr, vandinsekter og andre larver.

 • Hestesko vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Hestesko vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Hestesko vandnymfe parring © Kirsten Hjørne
  Hestesko vandnymfe parring © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 37 mm
  • Vingefang: Op til 50 mm
  • Parring: Maj-august

  Vidste du det?

  Parringen mellem hestesko-vandnymfer foregår i eller nær vandet i vegetationen. Den varer ca. 15 minutter. Parringen foregår i en særlig stilling, som kan ses på billedet. Vandnymferne forbliver i stillingen, mens hunnen afsætter æggene på vandplanter.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 37 mm
  • Vingefang: Op til 50 mm
  • Parring: Maj-august

  Vidste du det?

  Parringen mellem hestesko-vandnymfer foregår i eller nær vandet i vegetationen. Den varer ca. 15 minutter. Parringen foregår i en særlig stilling, som kan ses på billedet. Vandnymferne forbliver i stillingen, mens hunnen afsætter æggene på vandplanter.

  Aktivitetsark

  Læs om hestesko vandnymfe
  Hestesko vandnymfe print
  Hestesko vandnymfe læs og skriv
  Hestesko vandnymfe mal og gæt
  Hestesko vandnymfe tegn
  Kender du guldsmedene
  Dyrenes bygning guldsmed