Vælg type
 • Læs om
 • Dyrenes Bygning
 • Krydsord
 • Se på
 • Mal og gæt
 • Lær at tegne
 • Skriv om
 • Kender du
 • Læs, tegn og skriv
Vælg emne
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Insekter
 • Padder og krybdyr
 • Bløddyr
 • Fisk
 • Smådyr
 • Træer og buske

 

Naturportens aktivitetsark


Der er udarbejdet aktivitetsark til alle dyr og planter på Naturporten. Arkene må kopieres og al kopiering skal registreres efter Copydan-aftale.

 

Forskellige opgavetyper


Aktivitetsarkene er inddelt i forskellige hovedtyper: ”Mal og gæt”, ”Lær at tegne”, ”Se på” og ”Skriv om”. Desuden findes en række krydsord samt opgaver, der går på tværs af arter og biotoper.

 

 

Print af aktivitetsark


Naturportens aktivitetsark må printes på alle skoler og institutioner, der har indgået aftale med Copy-dan. Aktivitetsarkene er gratis at bruge efter Copy-dans regler. Husk at registrere kopieringen.