Grønlandsk dyreleksikon

Naturportens leksikon over Grønlands natur rummer en oversigt med beskrivelser og illustrationer af nogle af Grønlands vigtigste dyrearter.

Leksikonnet rummer desuden oversigter over nogle af Grønlands vigtigste plantearter samt mineraler.

Dyr og planter er benævnt med de mest almindelige navne på grønlandsk, engelsk og dansk.

Kopiering

Naturportens materialer må kopieres af institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copy-dan.

Kopiering fra Naturporten, hvad enten det er printede eller digitale kopier, skal registreres hos Copy-dan.

Aktiviteter og opgaver

Ved de enkelte artikler findes i mange tilfælde opgaver til kopiering efter Copy-dans regler. Nogle kopiark rummer navne på grønlandsk, engelsk og dansk.

Opgaverne dækker i første omgang 0.-2. klassetrin og 3.-4. klassetrin.